"בימים ההם בזמן הזה"

יום חמישי

"הגיבורים שלא הכרתם" – ערב עיון

יום שישי

סיור נדיר לכפר רג'אר שחציו בשטח ישראל וחציו בשטח לבנון
(הסיור מותנה באישור צבאי)

יום שבת

 הרצאות בנושא גבורה לאורך ההיסטוריה מפי מורה הדרך אביתר ליכטמן
סיור רגלי בנושא "פתאום נולדה" בעקבות הקמת קשת

להזמנות ופרטים נוספים